Om huset

Grunden blev købt 1965, men huset blev først bygget i 1969 af Inger og Daniel Chr. Bitsch samt deres søn Leif.

I dag ejes huset af Leif Bitsch, Jytte Bitsch, Margit Østergaard, Rita Bitsch og Oluf Bitsch.

Formålet med ejerskabet er at beholde sommerhuset og grunden i familien til glæde for alle Ingers og Daniels børn, børnebørn, oldebørn samt kommende generationer.

Om Gjellerodde

Området er ca. 180 ha. Det består af strandvolde, krum-odder, strandenge og søer – skabt af material-vandring og landhævning.

Mod nord består vegetationen af marehalm, hyben og havtorn. Heden er præget af revling, græsser og klokkelyng. I græsset løber den sjældne birkemus, haren trykker sig i græsset, og ræven kommer oftest frem om aftenen.

Gjellersø - ca. 70 ha – er oprindelig en bugt, der ved materialvandring vestfra er blevet afspærret og omdannet til en strandsø. På søen og ved bredden ser man knopsvane, blishøns, gråand, rødben, alm. ryle, stor præstekrave og strandskade.

Oplevelser på Lemvig-egnen:
www.lemvig.nu

Lemvig Tanken:
www.lemvigtanken.dk

Lemvig Kommune:
www.nylemvig.dk

Lemvig Turistbureau:
www.visitlemvig.dk

Tonys side om Lemvig:
www.lemvig.info

Lemvig Folkeblad:
www.lemvig-folkeblad.dk

Lemvig Sejlklub:
www.lemvigsejlklub.dk

Lemvig Apotek:
www.lemvig.apotek.dk

Planetstien:
www.lemviginfo.dk/plejplan/planetsti/Planetstien.htm

Lemvig Taxi:
www.lemvigtaxi.dk

Museet for religiøs kunst:
www.mfrk.dk