Optænding og fyringsintervaller

 • Optænd med 2-4 optændingstabletter under ca. 1-1,5 kg tørt pindebrænde.
 • Der åbnes helt for lufttilførslen, der betjenes med grebet over døren.
 • Efter antænding af sprittabletterne lukkes døren på klem, så der er godt med træk ved en åbning på ca. 5-10 cm.
 • Når man kan se (efter 5-10 min.), at skorstenen er så varm, at der er træk igennem den, lukkes døren helt.
 • Normal påfyring bør ske, mens der endnu er gløder tilbage. Gløderne fordeles i bunden.
 • Der lægges 2 stykker brænde ind over gløderne i ét lag med lidt afstand mellem træstykkerne.
 • Herefter justeres forbrændingsluften ned til den ønskede position.


Normalt skal ovndøren altid åbnes roligt de første 2-3 centimeter, og man skal vente til trykket er udlignet inden døren åbnes helt.
Aske fra askeopsamleren må ALDRIG kommes i skraldespanden, men hældes ud på naturgrunden et sted, hvor det ikke kan antænde noget. Selv 24 timer efter de sidste flammer, vil der stadig gemme sig gløder i asken. Pas på!

Vigtigt! Brug aldrig...

 • Brug aldrig vådt eller ulagret træ! Det danner gasser, der eksploderer!
 • Brug aldrig drivtømmer, da det som regel er meget saltholdigt, og ødelægger dermed både ovnen og skorsten!
 • Brug aldrig imprægneret og malet træ samt spånplader! Det danner giftige dampe!
 • Brug aldrig flydende brændsel i ovnen - heller ikke tændvæske til optænding! Det eksploderer!

 

Sod på glas, i ovn og i skorsten

Årsager til sodet glas:

 • For vådt brænde
 • For store stykker brænde/ukløvet træ.
 • For lav forbrændingstemperatur.


Er der kommet sod på glasset, kan det renses med det rensemiddel der står nederst i højskabet i køkkenet.
Ovnglasset skal være helt koldt, når rensemidlet bruges!