For brugerne

De 5 "ejer-familier" har fordelt årets uger ligeligt imellem sig efter rotations-princippet. Der roteres én uge baglæns fra år til år. Den familie der f.eks. har uge 10 i år, vil have uge 9 året efter. Er du interesseret i andre uger end "dine egne", så kontakt vedkommende, der har ugen.